Magnetlåse

En magnetlås består af en elektromagnet, der er fastsat på dørkarmen og en metallisk ankerplade, som er fastsat til dørbladet. Når der tilføres elektrisk spænding til elektromagneten, dannes der et magnetfelt, som fastholder ankerpladen. Omvendt vil ankerpladen udløses, så døren kan åbnes, når magnetfeltet svækkes.

Magnetlåse er især velegnet til erhverv og institutioner, hvor der er behov for en kort reaktionstid fra låsen. Med en magnetlås har brugerne nemt ved at komme rundt i bygningen, da den er nem at anvende. Derudover er magnetlåse velegnet på porte og døre, hvor det er svært at montere en låseboks (eks. glasdøre).

Magnetlåse kan b.la. kombineres med adgangskontrolanlæg, tænd/sluk ure, tidsstyrede og fjernbetjente døre m.v.

Vær opmærksom på, at magnetlåse låses op i tilfælde af strømsvigt. Derfor anbefaler vi, at magnetlåsen ikke står alene, men er et supplement til eks. en elektronisk lås.

Kontakt 24/7 Låseservice

Personlig info